Všechno je jinak a paní soudkyně Slepičková mě dokázala velmi překvapit. Rozhodla pro z jejího pohledu nejjednodušší řešení a odsoudila mě k 7 letům a 6 měsícům vězení s ostrahou. V rozsudku v podstatě opsala obžalobu a nevzala na vědomí vůbec nic ze šestiletého dokazování, které svědčilo v náš prospěch. Mně to osobně nevadí, protože jsem byl i na tuto variantu připraven. A prožil jsem si to ve velkém smíření s absurdní realitou, kterou nelze pochopit, natož vysvětlit. Prostě je potřeba to brát tak, jak to nyní je. Po přednesení rozsudku jsme se okamžitě odvolali, ale písemné odvolání předložíme, až dostaneme rozsudek a jeho odůvodnění do svých…

Číst více

V dubnu vyšel hezký rozhovor, který se mnou vedl pan Patrik Borýsek ze serveru Newstream.cz. Rozhovor je k vidění pod tímto odkazem.

Milovaní a mému Srdci drazí, blíží se završení mého Božího soudu v příběhu Mostecké uhelné a já bych s vámi velmi rád nyní sdílel, co mi ten příběh dal a kde se nachází můj současný život.  Ti, kteří mě doopravdy znají, už vědí, že mojí cestou je cesta středu, cesta hlubokého klidu a míru, cesta nebojování a smíření. Učím se milovat vše, co nám život přináší bez jakéhokoliv odsuzování. Učím se žít život beze strachu z toho, co přijde. Učím se žít v plné přítomnosti s vědomím, že mohu kdykoliv zemřít. Sloužím Životu a pomáhám lidem žít vědomě svůj Posvátný sen, který mají ukrytý ve svých…

Číst více

Drazí přátelé, po dlouhých letech trápení příběh Mostecké uhelné pomalu končí a mně se hodně ulevilo. Cítím hluboký klid a mír a přestal jsem se něčemu podvědomě bránit. Odevzdal jsem se … V týdnu od 13.3.2023 proběhly hlavně už jen závěrečné řeči státního zástupce a zúčastněných stran. A také zde zazněla závěrečná řeč mého advokáta JUDr. Říčánka a já měl možnost vyslovit své poslední slovo, které si můžete přečíst zde. Ale naštěstí jsme stihli soudu ještě předložit také posudek o neexistenci škody, kterou si pánové Pudil, Bobela a Tykač vymysleli. Ten navázal na posudek, který byl soudu předložen už loni v září, kdy…

Číst více

Drazí přátelé, blíží se klíčový okamžik mého života. Mám silnou potřebu ho sdílet se všemi, kteří jdou po cestě lásky. V následujících třech měsících se u Městského soudu v Praze rozhodne o podobě zbytku mého života. Jsou naplánovaná už jen dvě poslední líčení na týden od  13. března a na týden od 12. června 2023. Přitom očekávám, že v tom červnovém týdnu už bude vynesen paní soudkyní Slepičkovou prvoinstanční rozsudek. Mým hlavním záměrem je, abych v závěrečné době, kdy se koncentrují všechny síly, které mě do této situace dostaly, zůstal stále ve spojení se svým Srdcem a s milující laskavostí přijímal vše stvořené takové, jaké to je. Celou…

Číst více

5/47