10. března 2022

 Závěry 11. a 12. kola hlavního líčení u pražského soudu

nepochopeného a asi i nepochopitelného příběhu Mostecká uhelná

Přeji vám všem hluboký klid a mír ve vašich Srdcích.

V závěru loňského roku ve dnech 29.11 až 3.12.2021 proběhlo už jedenácté kolo soudního líčení, ale bylo jalové, protože se z účasti omluvil obžalovaný Jiří Divis a nedovolil, aby se v jeho nepřítomnosti projednávaly důležité body. Takže jsme ztratili další 4 měsíce života čekáním na Godota a vše důležité se přesunulo až na dvanácté kolo, které se konalo nyní ve dnech 7.3. až 11.3.2022.

Na programu tohoto dvanáctého kola byly především výslechy auditorů z KPMG a čtení auditorských spisů KPMG z inkriminovaných let. Z auditorských spisů a z výslechů auditorů zcela jasně vyplývá, že celá činnost MUS a jejich dceřiných společností byla po celou dobu její existence důkladně a důsledně prověřována podle nejvyšších mezinárodních standardů. Během celé mé působnosti v MUS nebylo nikdy zjištěno žádné pochybení představenstva či vedení MUS.

Při výslechu svědka Ing. Hory z mezinárodní auditorské firmy KPMG, který byl odpovědný za audity v MUS, se stala jedna velmi důležitá věc. Olomoucký státní zástupce pan Bartoš se totiž přiznal, že je ekonomický laik, a že vnitrofiremním procesům nerozumí. 

Ano, přesně tak, v této absurditě se po celou dobu kauzy MUS nacházíme. Nepochopení a neznalost vnitrofiremních ekonomických a obchodních procesů je základním znakem celého tohoto soudního líčení a hlavní příčinou toho, že jsme byli před 10-ti lety nesmyslně obviněni.

Hlavním pochybením olomouckého státního zastupitelství totiž je, že zpracovalo obžalobu, aniž by rozumělo podstatě všech okolností příběhu privatizace MUS. Mnohé okolnosti si tak domýšlelo či fabulovalo. A co je ještě horší a velmi podivné – ty okolnosti nenechalo ani vysvětlit skutečnými odborníky. A proto se opět ptám, jak je možné, že si olomoucké státní zastupitelství nevyslechlo zástupce KPMG už v přípravném řízení? Proč neprostudovalo všechny tehdejší auditorské spisy, zápisy z představenstva MUS nebo podnikatelské záměry MUS v tehdejších podmínkách vývoje české společnosti??? Proč vynechalo spoustu důležitých faktů? Byl v tom snad nějaký záměr?

Pro mě je nyní ale moc důležité, že alespoň po 10-ti letech od obvinění byli tito důležití odborníci pozváni a vyslechnuti. Za to z celého svého srdce opravdu moc děkuji paní předsedkyni soudu.

Zároveň však také prosím, aby se toto soudní líčení už moc neprotahovalo, a aby po tom všem, co jsme tady slyšeli od představitelů vlády, auditorů a dalších odborníků skutečně znalých firemních procesů, byl tento soud co nejdříve ukončen a já osvobozen.

Děkuji vám všem za vaši sounáležitost

S láskou, úctou a vděčností

Antonio

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *