28. září 2022

Závěry ze třináctého a čtrnáctého kola hlavního líčení u pražského soudu čím dál tím více zamotaného příběhu Mostecká uhelná

Vážení přátelé, děkuji vám všem za podporu, neboť už začínám ztrácet klid i já.

Ve dnech 31.5. až 2.6.2022 proběhlo třinácté kolo soudního líčení, ale protože neobsahovalo nic důležitého, tak jsem se omluvil.

Během tohoto září ale proběhlo další, už čtrnácté kolo, které přineslo do celého procesu mnoho zásadních změn. Pokud jste celému příběhu doposud neporozuměli, tak teď je to celé ještě zamotanější. 

Hned na začátku jsme se u soudu dozvěděli, že Švýcarsko požádalo u všech ve Švýcarsku odsouzených a v Česku obžalovaných o vydání (konfiskaci) jejich českého majetku. Chápu, že jsme ve Švýcarsku pravomocně odsouzeni, ale škodu jsme Švýcarsku nikdy žádnou nezpůsobili. A tak hladové Švýcarsko chce nyní rychle předběhnout Českou republiku pro případ, že bychom u českých soudů uspěli. O čemž já osobně nepochybuji.

Zároveň jsme se ale také dozvěděli, že Švýcarsko snížilo panu Čmejlovi a Divisovi jejich tresty na podmíněné. Takže vlastně tím pádem už začali vykonávat švýcarský trest a jejich advokáti požádali o zastavení jejich českého soudního stíhání, neboť jde v Česku o stejnou věc a nikdo nemůže být souzen dvakrát za stejnou věc, pokud si svůj trest odpykal nebo odpykává.

Z toho všeho plyne, že na všechna příští hlavní líčení, která jsou naplánovaná na termíny 28.11. až 2.12.2022, 13.3. až 17.3.2023 a 12.6. až 16.6.2023, už budu nejspíš chodit jen já sám. Přitom vlastně vůbec nevím, co se bude ještě projednávat, protože máme před sebou výslech jen několika svědků a čtení jednoho posudku. Během tohoto týdne jsme dokončili čtení úplně celého spisu vč. věcí, které v něm přibyly během tohoto léta.

Nejnáročnější a zcela vyčerpávající v tomto týdnu byl čtyřhodinový výslech znalce ze společnosti EXPERT Group, s.r.o., který se snažil dokázat, že panu Pudilovi, Bobelovi a Tykačovi vznikla cca šesti až sedmi miliardová škoda tím, že se započetly příslušné pohledávky při procesu převzetí jmění. Tolik lží najednou jsem u tohoto soudu ještě nikdy neslyšel. Nevysvětlitelná škoda v podobě plovoucí pohledávky neexistující v účetnictví se opravdu nedá nijak vysvětlit a ten znalec nejspíš přijde o znaleckou licenci. Tvrdit, že někomu vznikne škoda tím, že nedostal zaplaceno v penězích, i když to bylo vykompenzováno jinými hodnotami během zápočtů pečlivě prověřených a schválených auditory MUS, bylo i na tento soud už trochu moc.

Velmi zajímavým představením byla také situace, kdy u soudu vystupovali dva soudní znalci najednou. Ing. Nohýnková, na jejímž posudku postavil státní zástupce pan Mgr. Bartoš svou obžalobu, zde obhajovala výši škody způsobenou České republice. A proti ní vystupoval jiný soudní znalec pan doc. Ing. Brada, který tvrdil, že její vypočtené číslo nemá ekonomický smysl a v žádném případě se nemůže jednat o hodnotu 46,29% balíku akcií společnosti MUS. Tak jsem zvědavý, jak se s tím paní soudkyně vypořádá. Ale ve skutečnosti na tom ani moc nezáleží, neboť, jak jsem u soudu řekl, oba tyto posudky jsou irelevantní. Vláda ČR totiž měla právo prodat akcie MUS za jakoukoliv hodnotu a říkat po 20-ti letech, že to měla prodat za jinou cenu, nemá žádný právní smysl. Tehdejší cena toho balíku byla prostě 650 mil. Kč a shodly se na ní všechny zainteresované a tehdy důležité strany, vč. Fondu národního majetku.

Pro soud však může mít význam výklad Marka Čmejly, který všem účastníkům předložil a vysvětlil principy tzv. cyklického holdingu, ve kterém se MUS před 20-ti lety nacházela.

S láskou, úctou a vděčností

Antonio